U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

PRIVACY-STATEMENT ingevolge de AVG

IJssellands Politie Mannenkoor, gevestigd Bisschopswetering 53 8275 AL 's-Heerenbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.politiemannenkoorzwolle.nl

 

J.H. Schulte is de Contactpersoon voor de gegevensbescherming van IJssellands Politie Mannenkoor . Hij is te bereiken via j.h.schulte@kpnmail.nl of via het contactformulier op de website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

IJssellands Politie Mannenkoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zelf gebruik wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, geboortedatum en emailadressen van bestuursleden/begeleiders/koorleden.

- fotos van ons koor tijdens optredens/fotos van begeleiders

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

IJssellands Politie Mannenkoor verwerkt alleen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te informeren over concerten/wijzigingen van onze diensten, of privacy-gevoelige informatie te delen ten behoeve van de leden van ons mannenkoor.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

IJssellands Politie Mannenkoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

IJssellands Politie Mannenkoor gebruikt, ter beveiliging van de website de volgende computerprogramma's of -systemen:

Antivirus-, Malware-, Trackerblokkeer en Cookieblokkeerprogramma’s.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

IJssellands Politie Mannenkoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en voornaam > Bewaartermijn: 4 jaar > Reden: onderhouden persoonlijk (email-)contact en de leden voorzien van informatie over te houden concerten.

In ieder geval worden de gegevens verwijderd als het lidmaatschap is gestopt en als de gegevens uit de contactformulieren niet meer terzake doende zijn. In ieder geval worden de gegevens uit de contactformulieren verwijderd na 5 jaar.

                       

Delen van persoonsgegevens met derden:

IJssellands Politie Mannenkoor verstrekt geen gegevens aan derden. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De website van IJssellands Politie Mannenkoor gebruikt alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het meten van websitebezoek. 

 

Beveiligde website. 

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. (Je herkent een SSL-certificaat aan ‘https’ en een groen slotje in de url-balk). Bezoekers zien daarmee dat hun bezoek is beveiligd. Dit is met name ook van belang voor bezoekers van onze website die contact met ons opnemen d.m.v. het contactformulier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Alles wat u aan persoonsgegevens op onze website aantreft, kan, als het u personnlijk aangaat, van de website verwijderd worden. Een aanvraag kunt u indienen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Evt. kan dit ook gezonden worden aan de secretaris van Ijssellands Politie Mannenkoor: 

Postadres:

J.H. Schulte, Bisschopswetering 53, 8275 AL, ’s-Heerenbroek.

 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoe doet u dat:

Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. 

KopieID app downloaden

U kunt de KopieID app gratis downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

IJssellands Politie Mannenkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen in de vorm van antivirus-malware- en trackerapps, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bij misbruik van onze website en gegevens zal gebruik worden gemaakt van de wettelijke geldende en ter zake doende regels. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via j.h.schulte@kpnmail.nl